>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Фермерські господарства — виробники товарної сільськогосподарської продукції та їх оподаткування

Консультує Віктор ФІНАШКО,
начальник відділу методології місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) ДПА України.
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 23 (814), 14 червня 2011 року)

Оскільки сільськогосподарська галузь народного господарства є життєво важливою для України, її підтримці та розвитку держава постійно приділяє значну увагу.
Така підтримка здійснюється різними шляхами, одним з яких є створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціонального використання й охорони земель фермерських господарств, правового та соціального захисту фермерів України.
Правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств, як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України визначено Законом України від 19.06.03 № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі — Закон № 973-IV).
Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.
Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону. Фермерське господарство має своє найменування, печатку і штамп. Фермерське господарство діє на основі Статуту. У Статуті зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.
Законодавство про фермерське господарство
Відносини, пов’язані з створенням, діяльністю та припиненням діяльності фермерських господарств, регулюються Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом № 973-IV та іншими нормативно-правовими актами України.
Закон № 973-IV не поширюється на громадян, які ведуть особисте селянське господарство або які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

Повністю статтю читайте на шпальтах нашої газети.

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2011 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»