>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Громадяни країни запитують – податківці України відповідають

Консультує Інформаційно-довідковий департамент ДПС
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 30 (821), 25 липня 2011 року)

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з отримання платником податку коштів з міського бюджету на виконання програми благоустрою міста?

Відповідно до пп. «б» п. 185.1 ст. 185 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі — ПКУ) об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.
Відповідно до п. 188.1 ст. 188 р. V ПКУ у разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх самостійної ліквідації, переведення з виробничих у невиробничі, переведення з використання в оподатковуваних операціях для використання в неоподатковуваних, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання.
До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
Для цілей оподаткування програма благоустрою міста є замовленням на виконання певного обсягу робіт та послуг, які кожна міська рада відповідно до визначених нею потреб планує отримати від їх виконавця, з відповідним розрахунком вартості таких робіт (статті видатків), а фінансування цієї програми вважається оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету виконаних підприємствами обсягів робіт чи послуг, обумовлених програмою.
Таким чином, отримані підприємствами кошти з міського бюджету на виконання програми благоустрою міста для цілей оподаткування ПДВ слід вважати оплатою (компенсацією) виконаних ним робіт по такому благоустрою, і сума таких коштів має бути включена такими підприємствами до бази оподаткування, як вартість виконаних ними робіт (наданих послуг) з урахуванням суми ПДВ.

Який порядок оподаткування ПДВ послуг тайм-чартеру (оренда судна разом з персоналом) нерезиденту?

Чи має право суб’єкт господарювання включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманих від нерезидента товарів, та який порядок їх відображення в податковій декларації з ПДВ та реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?

Який порядок заповнення податкової накладної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною?

Яким чином покупець в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в податковій декларації з ПДВ відображає зменшення обсягів товарів/послуг, придбаних у неплатників ПДВ та задекларованих в рядку 11.1 податкової декларації, при їх поверненні?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2011 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»