>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Громадяни країни запитують — податківці України відповідають

Консультує Інформаційно-довідковий департамент ДПС
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 11 (854), 19 березня 2012 року)

Як у податковому обліку платника податку на прибуток, який застосовує консолідовану сплату податку, враховуються витрати на ремонт та поліпшення основних засобів у межах 10% ліміту?

Відповідно до п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) платниками податку на прибуток з числа резидентів, зокрема, є:
суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами (пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 ПКУ);
відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпункті 133.1.1 цього пункту, визначені відповідно до розділу I ПКУ, за винятком представництв (пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 ПКУ).
Згідно з п. 152.4 ст. 152 ПКУ передбачено, що платник податку, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.
Сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку в загальній сумі витрат цього платника податку.
Цим же пунктом ПКУ встановлено, що відокремлені підрозділи подають податковому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку.
Таким чином, при переході підприємства на консолідовану сплату податку на прибуток за філіями такого підприємства залишається статус платників податку на прибуток.
Відповідно до п. 146.12 ст. 146 ПКУ сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені.
Враховуючи викладене, з метою визначення суми консолідованого податку на прибуток платник податку веде узагальнюючий облік витрат і відповідно має право включити до складу витрат витрати, пов’язані з ремонтом та поліпшенням основних засобів, у сумі, що не перевищує десять відсотків сукупної балансової вартості груп всіх основних засобів підприємства на початок року, визначеної у консолідованій податковій декларації з податку на прибуток підприємства (далі — декларація).
Водночас з метою визначення податкових зобов’язань філії, основні фонди якої поліпшувалися, у складі витрат цієї філії повинні відображатися суми витрат на ремонт та поліпшення основних засобів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості її основних засобів на початок року.
При розподілі суми консолідованого податку між філіями загальна сума витрат не співпаде з витратами підприємства у консолідованій декларації. У зв’язку з цим підприємство веде окремий податковий облік витрат в цілому по підприємству для складання консолідованої декларації та окремий облік цих показників філіями для визначення своєї частки у консолідованому податку. Розподіл податку, що сплачується за місцем розташування філій, відображається в таблиці 2 додатка ЗП до декларації. Показники цієї таблиці переносяться у розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку, який подається філіями до податкових органів за своїм місцезнаходженням.

Чи враховується у загальній вартості усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу України, яка з метою визначення податкової різниці використовується для порівняння з загальною вартістю усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку, вартість земельних ділянок як окремих об’єктів?

Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображається продаж (реалізація) нематеріального активу, який не використовується у господарській діяльності платника податку?

Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються результати господарської діяльності відокремлених підрозділів такого платника, що знаходяться за кордоном?

Як підприємство житлово-комунального господарства повинно врахувати при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток витрати на придбання товарів, робіт, послуг, що сформують собівартість реалізації житлово-комунальних послуг, щодо яких споживачами послуг проведено авансову оплату?

Який порядок оподаткування доходів страховика у 2012 році?

На підставі яких первинних документів платник податку на прибуток може врахувати витрати, пов’язані з перевезенням вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, якщо згідно з наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.11.10 № 800 застосовується електронний документообіг?

Чи включаються до складу витрат платника податку на прибуток підприємств суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу у випадку, якщо оподатковуваний прибуток такого платника за попередній звітний рік дорівнює нулю?

Як в податковому обліку платника податків відображається операція з отримання товарно-матеріальних цінностей у господарське відання за рішенням органу місцевого самоврядування та їх продаж?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2012 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»