>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Підприємцям — для використання на практиці

Консультує ДПС у Київській області
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 30 (873), 16 липня 2012 року)

У І кварталі 2012 року підприємство перебувало на загальній системі оподаткування і отримало попередню оплату за продукцію, яка відвантажена в ІІ кварталі 2012 року. А з ІІ кварталу 2012 року підприємство перейшло на сплату єдиного податку з юридичних осіб. В якому періоді і як повинні бути оподатковані кошти, які отримані в І кварталі як попередня оплата?

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.
До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ст. 292 ПКУ).
Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 ПКУ (п. 292.13 ст. 292 ПКУ).
Платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 пункту 296.1 ст. 296 ПКУ (п. 296.1 ст. 296 ПКУ).
Платники єдиного податку четвертої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 ПКУ (пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).
Відповідно до п. 44.2 ст. 42 ПКУ платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України.
Згідно із пп. 6 п. 292.11 ст. 292 ПКУ до складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ не включаються суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця.
Проте, для визначення об’єкта оподаткування податку на прибуток не враховуються доходи, що надійшли у вигляді суми попередньої оплати та авансів, отриманих у рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг (пп. 136.1.1 п. 136.1 ст. 136 ПКУ).
Враховуючи вищенаведене, суми коштів, що надійшли як аванс за товари (роботи, послуги) у період сплати інших податків і зборів та не були включені до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств, до складу доходу включаються такою юридичною особою, яка перейшла на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності в першому звітному періоді.

Чи вважається компенсацією вартості ремонтних робіт орендаря щодо ремонту приміщення (передбаченого договором) сума зниження орендної плати шляхом виставлення орендодавцем рахунків та актів на меншу суму (а не взаємозаліком орендних платежів)? Чи потрібно орендарю суму такого зниження орендної плати включати в дохід?

Підприємство-сільгоспвиробник звітує по ПДВ за скороченою декларацією. Чи нараховуються штрафні санкції в розмірі 3% та 5% при самостійному виявленні помилки та уточненні даних раніше поданої декларації з ПДВ. У звітності для сільгоспвиробників не передбачено таких рядків. Якщо так, то на який рахунок перераховуються ці кошти: на бюджетний чи спеціальний?

Предприятие занимается предоставлением информационных услуг. Зарегистрировано как плательщик налога на прибыль на общих основаниях и плательщик НДС. Появился новый контрагент, который освобожден от уплаты НДС. Освобождает ли сотрудничество с данным контрагентом от налоговых обязательств на сумму НДС? То есть предприятие при предоставлении услуг для данного контрагента должно выписывать налоговую накладную на сумму с НДС или на сумму без НДС?

Підприємство застосовує касовий метод. По отриманих, але не оплачених у 2009 році товарах (податкові накладні постачальником надано при поставці товару), до податкового кредиту ПДВ не включено. У 2012 році проведено залік зустрічних однорідних вимог між кредиторською і дебіторською заборгованістю (постачальник одночасно отримував послуги від підприємства і не оплачував їх). Чи можна включити ПДВ по податкових накладних, отриманих у 2009 році, до податкового кредиту?

Чи потрібно коригувати податковий кредит при здійсненні операцій з продажу основних засобів на залишкову вартість у податкових деклараціях з ПДВ: із скороченої (переробної) декларації з мінусом та показати в загальній декларації з плюсом?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2012 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»