>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Відповідаємо на звернення платників податків

Консультує Алла ЛІЩИМЕНКО,
заступник начальника відділу податкових консультацій ДПС у м. Києві.
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 30 (873), 16 липня 2012 року)

Фізична особа, незареєстрована як приватний підприємець, з червня 2012 року почала надавати в оренду підприємству свій легковий автомобіль.
Чи повинна фізична особа подавати декларацію про доходи за 2012 рік?

Відповідно до п. 179.4 ст. 179 р. IV Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі — Кодекс) обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, зокрема, у випадку, якщо він отримував доходи виключно від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених цим розділом.
Згідно з пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 р. І Кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV Кодексу.
Договірні відносини, які виникають між орендарем та орендодавцем регулюються Господарським кодексом України від 16 січня 2003 року № 436-ІV із змінами та доповненнями (далі — ГКУ). Частиною 1 ст. 283 ГКУ за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.
При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 286 ГКУ орендна плата — це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
Таким чином, юридична особа (фізична особа — підприємець) — орендар при виплаті доходу у вигляді орендної плати фізичній особі — орендодавцю зобов’язана нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу (15% та/або 17%) та відобразити дану виплату у податковому розрахунку за ф. № 1 ДФ за ознакою доходу «102». У такому випадку фізична особа — орендодавець — платник податку не повинна відображати зазначений дохід у вигляді орендної плати в податковій декларації про майновий стан і доходи за відповідний звітний рік.

Як утримати податок на доходи фізичних осіб, якщо працівнику підприємства в одному місяці нараховано заробітну плату та одночасно виплати за цивільно-правовим договором, і при цьому загальна сума нарахованого доходу перевищує 10 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня 2012 року?

В якому рядку декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на охорону праці?

У жовтні 2011 року наше підприємство отримало замовлення на виготовлення продукції, яка вироблялась протягом четвертого кварталу 2011 року та січня 2012 року. В січні ми відвантажили продукцію замовнику та отримали виручку. В лютому та березні підприємство не працювало у зв’язку із відсутністю замовлень.
Як нараховуються та включаються до витрат амортизаційні відрахування?

За 2011 рік платник податку на прибуток отримав від’ємне значення об’єкта оподаткування, яке включив до витрат за 1 квартал 2012 року.
Чи потрібно подавати Звіт про суми податкових пільг?

До 1 квітня 2011 року наше підприємство понесло витрати на придбання сировини та матеріалів, які не були включені до валових витрат за першою подією внаслідок того, що не були використані в господарській діяльності та залишалися на складі станом на 1 квітня 2011 року.
Реалізація продукції, на виготовлення якої були понесені такі витрати, відбулася в травні 2012 року.
Чи можна врахувати ці витрати у складі собівартості реалізованої продукції?

Чи повинна сплачувати єдиний податок жінка — приватний підприємець на спрощеній системі оподаткування (друга група платників єдиного податку), яка перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною?

У другому кварталі 2012 року приватний підприємець — платник єдиного податку третьої групи отримав попередню оплату за послуги, які будуть надані в третьому кварталі.
Чи включається до бази оподаткування єдиним податком сума попередньої оплати?

Чи застосовуються штрафні санкції до платника податку на прибуток за неподачу фінансової звітності разом з декларацією з податку на прибуток?

Фізична особа — приватний підприємець на спрощеній системі оподаткування, здає в оренду власне майно. Місце провадження господарської діяльності, зазначене в моєму Свідоцтві платника єдиного податку, не відповідає фактичному місцю провадження.
Чи можуть анулювати моє Свідоцтво через цю розбіжність?

Чи веде облік витрат приватний підприємець — платник єдиного податку третьої групи?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2012 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»