>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

Відповіді на актуальні запитання платників податків

Консульткє Надія РИМАРЧУК,
головний державний інспектор відділу організації надання адміністративних та інформаційно-консультативних послуг ГУ Міндоходів у м. Києві.
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», №35 (930), 2 вересня 2013 року)

Чи включається до оподатковуваного доходу фізичної особи отримана у звітному році викупна сума від страховика — резидента, у разі дострокового припинення договору страхування, що укладений строком на 20 років?

Відповідно до п. 162.1 ст. 162 розділу IV Кодексу платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема фізична особа — резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
Базою оподаткування згідно з п 164.1 ст. 164 Кодексу є загальний оподатковуваний дохід — будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (з урахуванням особливостей, визначених цим розділом).
Відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, викупна сума, що сплачується платнику за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст.170 Кодексу.
Підпунктом 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що договір довгострокового страхування життя — це договір страхування життя строком на п’ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п’яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов’язаних зі смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку — роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про страхування» викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.
При цьому, згідно з пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, чи пенсійна виплата, отримана платником податку за договором довгострокового страхування життя, у тому числі страхування довічних пенсій, сума пенсійної виплати із системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплати за договором пенсійного вкладу, договором довірчого управління, укладеним з учасником фонду банківського управління, визначених пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 цього Кодексу.
Оподаткування доходів, отриманих фізичними особами за договорами довгострокового страхування життя регламентується п. 170.8 ст. 170 Кодексу.
Відповідно до пп. «б» пп. 170.8.2 п. 170.8 Кодексу податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 Кодексу (15 та/або 17%), з викупної суми у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя.
Податковим агентом платника податку — отримувача виплати, довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя (пп. 170.8.1 п. 170.8 ст. 170 ПКУ).
Отже, викупна сума, яка виплачується платнику податку — страхувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставками 15 та/або 17%. Страхова компанія зобов’язана виконати всі функції податкового агента, визначені розділом IV Кодексу.
Поряд з цим слід зазначити, що пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких вимог:
а) під час страхування життя або здоров’я платника податку у разі:
дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;
викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;
у разі страхового випадку — факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).
Порядок застосування норм пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Кодексу затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.12.10 № 997 та зареєстровано в Мін’юсті України 13.01.11 за № 47/18785 (далі — Порядок).
Згідно з пп. 1.1 п. 1 розділу ІІ Порядку при страхуванні життя або здоров’я платника податку сума страхової виплати не включається до складу загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку у разі виконання таких умов:
а) дожиття застрахованою особою до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;
б) викупна сума не включається до складу загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя.
Враховуючи викладене вище, не підлягає оподаткуванню викупна сума, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя. Якщо викупна сума перевищує суму внесених страхових платежів, то сума перевищення підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Кодексу.
При цьому, відповідно до положень пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 та ст. 176 Кодексу страхова компанія, як податковий агент зобов’язана утримати податок із суми такого перевищення за ставками 15 та/або 17%, та відобразити зазначені доходи та утриманий податок у податковому розрахунку ф. № 1ДФ.

Страхова компанія виплачує страхове відшкодування фізичній особі — нерезиденту за пошкоджене застраховане рухоме майно на підставі договору про добровільне страхування майна. Чи повинна страхова компанія із таких коштів утримувати податок на доходи фізичних осіб?

Яким чином сплачується державне мито, якщо є попередня та основна угода купівлі-продажу з переходом права власності до покупця нерухомого майна (основного засобу)?

Яким чином справляється державне мито з операцій відчуження нерухомого майна? З якої вартості нотаріус має визначати суму державного мита при посвідченні договорів відчуження нерухомого майна фізичною особою (договір купівлі-продажу)?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2013 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»