Реєстрація благодійного фонду в Україні

Благодійний фонд - законна сторона питання

Благодійний фонд це –  організація, яка керується статутом при здійсненні своєї діяльності. Він може бути створений як одним, так і кількома засновниками, які і формують активи такого фонду. У цій статті ми розберемо саме цей вид благодійної організації.

 

 

банковский налоговый таможенный консультант

Зміст

Види благодійних організацій

Сама благодійна організація може бути створена як:

 • товариство
 • установа
 • фонд

Благодійним товариством є організація, створена не менше, ніж двома засновниками, які керуються статутом організації.

 

Благодійною установою називають організацію, установчий акт якої визначає активи, один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та / або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною організацією.

Сьогодні в Україні багато людей, які потребують матеріальної допомоги на лікування, культурний розвиток, а також на наукове визнання. У зв’язку з цим, юристи все частіше стикаються з бажанням клієнтів фірм створити благодійну організацію. Якщо Ви один з тих, хто бажає допомогти людям, але не знаєте, як правильно зареєструвати благодійний фонд, Вам допоможуть юристи нашої фірми.

Задля створення благодійного фонду, згідно з усіма нормами законодавства, юристи керуються Законами України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Згідно Загальним Положенням Закону, благодійною діяльністю є добровільна особиста і майнова допомога яка не передбачає прибуток, оплати, винагороди та інших грошових компенсацій.

Такою діяльністю займаються приватні юридичні особи (організація, підприємство), які за своїми внутрішніми установчих документів здійснюють благодійну діяльність в одній або декількох сферах діяльності.

Які документи необхідно мати для реєстрації благодійного фонду?

Якщо засновником виступає фізична особа:

 • копія паспорта та ІПН;
 • місце здійснення благодійної діяльності
 • назва такого фонду
 • мета і сфера діяльності

 

Засновники юридичні особи також повинні надати:

 • виписку з Єдиного державного реєстру
 • статут підприємства
 • свідоцтво про реєстрацію та виписку з Реєстру (оригінал і копію)
 • копія документів, що підтверджують особу представників фонду
 • рішення або протокол зборів, на якому прийнято рішення відкрити благодійний фонд.

Установчі документи благодійної організації

 

Згідно п.1 ст. 14 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», установчим документів благодійного товариства або фонду виступає статут. У свою чергу, благодійна установа керується установчим актом.

 

Такі документи затверджує засновник благодійної організації. Вони повинні містити наступне:

 

 1. назва благодійної організації
 2. з якою метою здійснюється така діяльність
 3. сфера діяльності
 4. які органи керують організацією; склад; компетенція і порядок прийняття рішень
 5. порядок призначення членів органів управління
 6. інформація про внесення змін до документів
 7. джерела доходів організації, а також порядок їх звітності
 8. порядок припинення здійснення благодійної діяльності

 

Звертаємо увагу, що правові внутрішньо-організаційні документи благодійних організацій не повинні суперечити українському законодавству.

 

У свою чергу в Статуті має бути вказаний порядок і умови прийняття учасників в благодійне товариство або фонд, їх права та обов’язки, а також в якому порядку відбувається їх виключення з благодійного фонду.

Реєстрація благодійний організацій

Стаття 15 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

 

Державна реєстрація благодійних організацій здійснюється за їх місцезнаходженням державними реєстраторами. З моменту реєстрації благодійний фонд (організація) набуває права і обов’язки юридичної особи.

 

Згідно ст 17. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 

Для реєстрації благодійного фонду, засновники або їх представники повинні надати державному реєстратору наступний пакет документів в паперовому або електронному вигляді:

 

 • заяву про реєстрацію юридичної особи – благодійного фонду.

У ньому необхідно вказувати відомості про відокремлені підрозділи в частині їх приналежності до юридичної особи

 • оригінал (або нотаріально завірену копію) рішення засновників або державного органу про реєстрацію благодійної організації
 • документ, що підтверджує створення благодійної організації
 • установчі документи організації
 • квитанція про сплату адміністративного збору

 

Ці документи є лише базовими для їх подачі на реєстрацію. Враховуючи особливості Вашої діяльності, пакет може змінюватися. З точним переліком Ви можете ознайомиться або в законодавчих актах України, або на консультації з юристом з господарського права.

 

Якщо документи про державну реєстрацію подає особисто засновник, йому необхідно надати документ, що підтверджує особу (паспорт громадянина України; закордонний паспорт і ін.).

 

У разі, коли документ подається представником, йому необхідно додатково надати документ про посвідчення своїх повноважень.

 

Реєстрація благодійного фонду – досить складна процедура, якої далеко не всі володіють досконало. Саме тому власники як великого, так і малого бізнесу звертаються за юридичною допомогою до фахівців.

Яких помилок допускаються найчастіше в документах на реєстрацію?

Часто буває, коли, підготувавши документи самостійно, без юридичної підстраховки, засновнику приходить повідомлення, що його документи залишилися без розгляду. Саме перелічені нижче помилки роблять найчастіше при подачі документів:

 • документи на реєстрацію подає особа, яка не має на це право
 • реєстратору подано неповний пакет документів
 • в документах не дотримано усіх вимог
 • подача документів здійснюється не за належним місцем реєстрації
 • є рішення суду про заборону проведення реєстрації.

 

У разі, якщо документи залишилися без розгляду, засновник отримує про це повідомлення не пізніше наступного робочого дня, в якому вказані підстави відмови в реєстрації.

 

Однак після виправлення всіх помилок, з урахуванням дотримання всіх вимог, державний реєстратор розпочинає процес обробки документів.

 

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється протягом 24 годин після надходження документів (крім вихідних та святкових днів). (п.1 ч.1 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»)

 

Якщо всі вимоги враховані і дотримані, і перешкод для реєстрації немає, державний реєстратор здійснює реєстрацію благодійного фонду чи організації.

 

Датою реєстрації благодійного фонду є дата внесення запису про реєстрацію до Єдиного Реєстру.

Законне регулювання доходів благодійних організацій

 

Згідно ст. 16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійний фонд, оскільки він є юридичною особою, має право власності та інші речові права на грошові кошти, цінні папери, земельні ділянки та ін.

 

Використання активів не повинно здійснюватися з порушенням норм законодавства України, а також перешкоджати досягненню цілей благодійної діяльності. Також благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей.

 

Звертаємо увагу, що розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації в поточному році.

 

До адміністративних витрат відносяться:

корпоративні витрати;

відрядження, утримання апарату управління та персоналу;

оренда, страхування, комунальні та ін. витрати;

консалтинг, аутсорсинг послуг;

обслуговування банків, комісії і тд.

Управління благодійним фондом (організацією)

Стаття 19 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

 

Управлінням фондом займаються спеціально уповноважені на те органи

 

Такими органами управління благодійних товариств і фондів є:

 • загальні збори учасників – вищий орган управління товариств і фондів
 • виконавчий орган,
 • наглядова рада – вищий орган управління установ

 

У тих товариствах і фондах, в яких не більше 10 учасників, створення наглядової ради не є обов’язковим. У такому випадку його повноваження здійснюються загальними зборами учасників.

 

Установчі документи благодійної організації можуть визначати порядок утворення і діяльності інших органів благодійної організації, підзвітних органам управління благодійної організації, зазначеним у частині першій цієї статті.

 

Відповідальність членів організацій

 

Стаття 24 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

 

Як у будь-якій діяльності, без відповідальності і тут не обійтися. Члени органу управління благодійної організації несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність, яка заподіяла шкоду благодій

рительное організації внаслідок порушення цього закону.

 

Члени органів управління благодійної організації мають право укладати договори страхування цивільної відповідальності з відшкодування шкоди, заподіяної ними в процесі такої діяльності.

Алгоритм роботи з клієнтами

Щоб замовити послугу по реєстрації благодійного фонду з допомогою юристів, Вам необхідно спочатку звернутися за допомогою телефонного зв’язку до наших юристів і записатися на юридичну консультацію. Потім Вам необхідно буде заповнити заявку на звернення за юридичними послугами і подати копії необхідних документів.

 

Після цього Вам потрібно підписати необхідні документи і укласти договір з юридичною фірмою на надання юридичних послуг.

 

Після внесення передоплати, наші юристи займається реєстрацією Вашого благодійного фонду, після чого Ви забираєте готовий пакет документів у зручний для Вас час.

 

Навіть незважаючи на розташування в Києві, ми надаємо послуги по всій Україні!

 

З чим допоможуть адвокати з господарського права фірми в Києві?

 

 • Працюємо з клієнтами по всій Україні
 • Ми надаємо якісну і оперативну допомогу в реєстрації благодійного фонду
 • Наші юристи проводять індивідуальну роботу з кожним клієнтом і допомагають позбутися від податкових спорів
 • Юридична експертиза організаційних документів
 • Правові консультації в галузі господарського права
 • Складання заперечень на рішення вищестоящих органів
 • Складання позовних заяв, заперечень на позов, а також інших процесуальних документів по господарських спорах
 • Представництво сторони в суді
 • Складання заяв, скарг, претензій до вищих, контролюючі та правоохоронні органи
 • Взаємодія з державними органами
 • Захист інтересів засновника в суді, в державних органах

Якщо Ви бажаєте якісно і в найкоротші терміни зареєструвати благодійний фонд, юридична фірма в Києві Вам допоможе.

 

Не потрібно терпіти неправомірність дій вищих органів, коли є можливість захистити свої права і законні інтереси за допомогою юридичної фірми.

 

Залишайте заявку на нашому сайті або зверніться до нас за номером телефону, зазначеному на нашому сайті – ми неодмінно зв’яжемося з Вами.

 

Джерела: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15/conv#n476] – Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

[Https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#n135] – Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”

Нам довіряє понад 300 клієнтів щорічно
0
5/5
рейтинг

Переваги роботи з нашою компанією

ІT юрист

Наші фахівці консультують та працюють по всій території України, не лише у Києві.

Зв’язатися з нами Ви можете декількома способами: заповніть заявку на сайті – і ми самі передзвонимо Вам у робочий час, якщо ж не хочете чекати – телефонуйте за вказаним на нашому сайті номером телефону.

Наші партнери та клієнти

OTP BANK

Наш офіційний банк партнер

Банк Альянс

Наш клієнт та партнер

Арсенал Kids

Наш спортивний клієнт

Hidrafacial

Наш клієнт та партнер

Головна

Вам сподобалося працювати з нами?
Залишіть відгук!

Адвокат по Налоговым Спорам
0
5/5
рейтинг

Консультариус сопровождает нашу деятельность с момента регистрации первой компании, а именно с января 2019 года. Мы сразу нашли общий язык, после чего юристы включились в работу. Также нам нравится, что в данной компании обеспечивается параллельно и бухгалтерское сопровождение, поэтому клиент не испытывает сопротивления между аутсорс юристом и бухгалтером. Рады партнёрству и смело рекомендуем Консультариус!

5/5

Группа компаний MAGIC 

(ТОВ «Меджик Консьерж», ТОВ «Меджик Консьерж»).

Время от времени пользуемся услугами юриста Консультариус для вычитки и подготовки договоров. Довольны безукоризненным соблюдением сроков, ценами на услуги и вниманию к деталям. 

5/5

Рекламное агентство ArtNET

(ТОВ «АГЕНТСТВО ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ «АРТНЕТ»)

Для кожного бізнесу дуже важливо завжди мати на зв'язку надійних радників з юридичних питань, тому Компанія VARM користується послугами Консультаріуса на постійній основі. За час співпраці юристи продемонстрували себе як професіонали в спірних ситуаціях з контрагентами, зокрема в процесі узгодження договорів поставки. Дякуємо за плідну співпрацю.


5/5

VARM:Трубопроводна арматура 

(ТОВ «В.АРМ»)

На старте нашего бизнеса мы вообще игнорировали юридические нюансы, избегали лишние бумаги и формальности, пока это не обернулось крупной проблемой - штрафные санкции от клиента. Когда ситуация зашла в тупик мы решили обратиться к юристам (не рекомендуем затягивать проблемы). 

Сначала попробовали работать с первыми попавшимися из гугла, но то не смогли помочь и просто развели руками. Тогда другой наш клиент порекомендовал нам Консультариус, куда мы обратились и это был очень верный выбор. Сейчас мы уверенно вписываем юр. услуги в свой бюджет, потому что поняли, от каких больших рисков и головняка нас избавляют юристы. Занимайтесь бизнесом, договорами пусть занимаются специалисты. 

* Кстати, от штрафных санкций со стороны клиента тоже удалось отбиться благодаря лазейке в договоре, которую нашёл юрист Консультариус :))

ProfitMakers

(ТОВ "ПРОФІТМЕЙКЕРС")

5/5

Консультаріус – наші колеги з юридичного консалтингу, яких ми залучаємо в процесі надання послуг. За час спільної роботи жодного разу не булі зірвані строки або порушені умови: всі клієнти задоволені та залишали тільки позитивні фідбеки. З цього можна зробити висновок, що Консультаріус є надійним юридичним партнером. Бажаємо успіхів та розвитку Вашій компанії.

5/5

PartnerConsult LTD

(ТОВ «АК ПАРТНЕР КОНСАЛТ»)

Бизнес в сфере промышленного альпинизма имеет много подводных камней: начиная от вопросов безопасности сотрудников, заканчивая ответственностью перед клиентом. Деятельность компании PromAlp-Group усложнена, кроме того, и наличием иностранных заказчиков. К счастью, с этим всем уже больше года отлично справляются наши юридическо-бухгалтерские советники из Консультариус, которым мы полностью делегировали эту сферу. Рады сотрудничеству!


PromAlp-Group 

(ТОВ «ПРОМАЛЬП-ГРУП»)

5/5

Хотите оставить отзыв?

Мы вам очень благодарны

Если есть замечания по работе

Будем рады любым предложениям и обязательно исправимся