Документи для реєстрації торгової марки

Юридична компанія в Києві надає перелік документів для реєстрації торгової марки, а також візьме весь процес реєстрації ТМ «у свої руки»

 

Власники бізнесу знають, як ніхто інший, наскільки важливо контролювати всі процеси підприємницької діяльності. Для якісного проведення юридичних дій важливо знати і розуміти всі нюанси справи, адже все велике починається з малого.

Без уваги і не обходиться реєстрація торгової марки. Цей процес включає в себе безліч правил, в число яких входить і перелік документів, які треба оформити. Щоб докладніше дізнатися про реєстрацію ТМ, а також позбавити себе від довгих ознайомлень із нормативно-правовими актами, звертайтеся до юристів нашої компанії, які візьмуть усі процеси на себе.

Основним законом, що регулює питання торгових марок є Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#n203]. Загальні відомості містяться в Книзі 4 глави 44 Цивільного кодексу України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2581].

Торгова марка є позначенням товарів або послуг. Вона індивідуалізує їх шляхом словесних, мультимедійних та інших позначень. ТМ може включати в себе: цифри, слова, словосполучення, букви, комбінації кольорів та ін.

Загальні відомості про торгові марки і процесі їх реєстрації

банковский налоговый таможенный консультант

зміст

Основною метою реєстрації торгової марки є підтвердження унікальності і підкреслення індивідуальності товару або послуги, а також захист в суді своїх прав і законних інтересів.

Зареєструвати торгову марку можуть як фізичні особи, так і юридичні. Так, власником ТМ може бути, як фірма, так і просто приватна особа.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

 1. право на використання ТМ;
 2. право на дозвіл використання торговельної марки;
 3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки; забороняти таке використання;

Щоб зареєструвати ТМ, необхідно подати заявку та всі необхідні документи в Укрпатент особисто або поштовим зв’язком. Після перевірки посадовими особами дотримання всіх вимог, виноситься рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації ТМ. У разі, коли реєстрація пройдена успішно, власникові видають Свідоцтво про реєстрацію ТМ, термін дії якого 10 років.

Заявка на реєстрацію торгової марки

Заявкою є не просто заява про реєстрацію, як багато хто міг подумати, а цілий пакет документів, які подаються заявником, щоб почати процес реєстрації. Її можна подати в Укрпатент в письмовому або в електронному вигляді.

П.3 ст. 7 Закону України “Про охорону прав на зазначення для товарів і послуг” вказує, що заявка повинна стосуватися однієї торгової марки. Якщо заявник бажає зареєструвати дві і більше торгових марок, йому необхідно подавати окремі заявки на кожну торгову марку.

Згідно п. 4 ст. 7 Закону України “Про охорону прав на зазначення для товарів і послуг” заявка складається українською мовою і повинна містити такі відомості:

 • Заява про реєстрацію торгової марки (із зазначенням ПІБ заявника та його місце проживання)
 • Зображення позначення, що реєструють
 • Список товарів і послуг, для яких заявник реєструє торгову марку. Цей перелік повинен бути згрупований по Міжнародним класифікатором товарів і послуг

Коли заявник має бажання заявити про охорону кольору чи поєднання кольорів, які додадуть розпізнавальних ознак торгової марки, йому необхідно:

 • Заявити про це, вказавши кольори, для яких він просить охорону
 • У заявці подати кольорові зображення торгової марки
 • Вказати як саме така торгова марка буде використовуватися, якщо заявляється позначення, є кольором

Якщо заявка подається в електронній формі, за нею здійснюється електронне діловодство. Такі заявки подаються з використанням електронного підпису, що дає можливість ідентифікувати заявника (або його представника).

Що робити після того, як заявка вже подана?

Перш за все, необхідно сплатити державний збір за подачу заявки на реєстрацію торгової марки. Це потрібно зробити протягом 2 місяців з моменту подачі заявки.

Якщо з яких-небудь причин термін був упущений або у зв’язку з іншими обставинами збір не сплачено, строк можна продовжити до 6 місяців, якщо про це буде подано клопотання і сплачено за нього збір.

За оплатою слід експертиза заявки. В процесі цього перевіряється відповідність вимог Закону до поданої заявки. Береться до уваги дата подачі, оплата збору, чіткість зображення торгової марки та ін. В разі, якщо з боку Укрпатенту виникнуть питання або вимоги донести будь-які документи, вони можуть запросити додаткові дані, які заявник повинен надати протягом 2 місяців.

Коли всі дані отримані, Укрпатент визначає відповідність позначення умовами надання правової охорони, а також позначення перевіряються на плагіат: чи немає схожих вже існуючих торгових марок (в даному випадку проводиться перевірка з також поданими на реєстрацію іншими торговими марками).

Якщо рішення експертизи є позитивним, заявнику приходить про це повідомлення, і протягом 3 місяців йому необхідно внести державний збір за публікацію інформації про реєстрацію ТМ, і державне мито за видачу Свідоцтва. Після оплати необхідно надати відповідну квитанцію.

Детальніше про експертизу заявки

Рішення, прийняте в результаті експертизи, не завжди влаштовує заявника, а особливо, якщо це рішення про відмову в реєстрації ТМ. Розглянемо більш детально про нормативно-правове регулювання правовідносин між заявником і державним органом.

Стаття 10 Закону України “Про охорону прав на зазначення для товарів і послуг”

За заявником залишається право на вимогу копій матеріалів, що протиставлені відповідній заявці протягом 1 місяця.

Також заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни найменування торгової марки, адреси (в т.ч. і для листування), імена та адреси своїх представників, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов’язані зі зміною заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може вносити особа, яка бажає стати заявником.

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані Укрпатентом не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

За подання заяви про виправлення помилки потрібно оплатити збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через обставини, які залежать від заявника.

Далі, Укрпатент виносить аргументований висновок. Якщо заявник не оскаржив або відкликав результати проведеної експертизи, висновок набирає сили з дати його затвердження.

Саме на підставі такого висновку приймається рішення про реєстрацію торгової марки або відмову в реєстрації.

За підсумком у заявника повинно бути “на руках” рішення про реєстрацію торгової марки і квитанція, що підтверджує сплату державного мита, яке нараховується за видачу свідоцтва і збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва.

Після цього, Укрпатент здійснює остаточну державну реєстрацію торгової марки і заносить відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг.

Як оскаржити рішення Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) і що для цього потрібно?

Положення щодо оскарження рішень Національного інституту інтелектуальної власності закріплені в ст. 15 Закону України “Про охорону прав на зазначення для товарів і послуг”. Розглянемо їх детально.

Перше, що важливо знати – це те, що рішення по заявці можна оскаржити протягом 2-х місяців в суді або в Апеляційній палаті. Термін відраховується з моменту отримань рішення Органу або Укрпатенту. Якщо заявник є власником міжнародної організації, йому надається 3 місяці для оскарження рішення у відмові реєстрації торгової марки.

Зверніть увагу, якщо Ви, як заявник, здійснювали сплату державного мита за видачу свідоцтва, Ви втрачаєте право оскарження рішення Органу в Апеляційній палаті.

 

Процес оскарження рішення

Щоб оскаржити рішення НОІВ в Апеляційній палаті, заявнику необхідно подати заперечення проти рішення. За подачу заперечення необхідно також сплатити державний збір протягом 2-х (або 3-х) місяців (в залежності від того, хто є заявником). Якщо збір не сплачений, заперечення вважається неподаним. Про це вказується в повідомленні, яке надсилається заявнику.

Якщо все пройшло успішно: збір сплачено, заперечення подано, діловодство за заявкою зупиняється до моменту, коли Апеляційна палата затвердить рішення.

У разі подання заперечення проти рішення НОІВ, відповідно до Закону, заявнику відправляються повідомлення та копія заперечення. Заявник має право на подачу обґрунтованої відповіді на заперечення до Апеляційної палати, в розмірі та на умовах, встановлених регламентом Апеляційної палати.

Заперечення на рішення НОІВ розглядається впродовж 2-х місяців з моменту одержання заперечення та квитанції про сплату державного збору. Термін розгляду може бути продовжений максимум на 2 місяці.

Потім Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом НОІВ та надсилається заявнику. У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню в розмірі 50% від встановленого збору за подання заперечення.

Якщо заперечення подавалося особою, яка не є заявником по заявці, Апеляційна палата направляє заявнику другий екземпляр цієї технології.

Рішення Апеляційної палати може бути оскаржене в судовому порядку протягом 2-х місяців.

Рішення Апеляційної палати вступають в силу з дати затвердження наказом Національного органу інтелектуальної власності та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на їх офіційному сайті.

Чому варто вибрати саме нашу фірму в Києві

 • Ми співпрацюємо з клієнтами по всій Україні
 • Якісна і оперативна допомога в реєстрації торгової марки
 • Юридична експертиза внутрішніх документів
 • Допомога в підготовці документації для реєстрації торгової марки
 • правові консультації
 • Складання всіх необхідних заяв
 • У разі необхідності – представництво боку в суді та / або в Апеляційній палаті
 • Складання заяв, скарг, претензій до вищих і правоохоронні органи
 • Взаємодія з державними органами
 • Юридичне супроводження бізнесу

Для отримання оперативної допомоги в реєстрації торгової марки залишайте заявку на нашому сайті або зверніться до нас за номером телефону, зазначеному на нашому сайті – ми неодмінно зв’яжемося з Вами.

Звертаємо Вашу увагу, що в разі, якщо Ви бажаєте звернутися за юридичною допомогою в реєстрації торгової марки, Вам необхідно вказати наступні дані:

Для фізичних осіб:

 • ПІБ
 • Адреса електронної пошти
 • Номер телефону

Для реєстрації ТМ юридичною особою:

 • Назва Вашої юридичної особи (фірми, компанії)
 • Код за ЄДРПОУ
 • ПІБ директора
 • Номер телефону директора
 • Юридична адреса фірми

 

Джерела: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#n203].

Цивільний кодекс України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2581].

Нам довіряє понад 300 клієнтів щорічно
0
5/5
рейтинг

Переваги роботи з нашою компанією

ІT юрист

Наші фахівці консультують та працюють по всій території України, не лише у Києві.

Зв’язатися з нами Ви можете декількома способами: заповніть заявку на сайті – і ми самі передзвонимо Вам у робочий час, якщо ж не хочете чекати – телефонуйте за вказаним на нашому сайті номером телефону.

Наші партнери та клієнти

OTP BANK

Наш офіційний банк партнер

Банк Альянс

Наш клієнт та партнер

Арсенал Kids

Наш спортивний клієнт

Hidrafacial

Наш клієнт та партнер

Хотите оставить отзыв?

Мы вам очень благодарны

Если есть замечания по работе

Будем рады любым предложениям и обязательно исправимся